Soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE)

Kogeneracija na lesno biomasoPriprava lesnih sekancev

 

Kogeneracija oziroma soproizvodnja toplote in električne energije (SPTE)  na lesno biomaso je eden izmed najučinkovitejših načinov izrabe razpoložljivih energetskih virov, saj tehnološko napredni sistemi dosegajo skupne izkoristke tudi preko 80%. Prednosti uporabe lesne biomase v kogeneracijskih postrojenjih se številne. Glavna prednost je pretvorbi nizkokvalitetnega goriva, kot so gozdni ostanki, odpadni in manj kakovosten les, v sintetični plin iz katerega  pridobimo kvalitetno električno in toplotno energijo. Proces pretvorbe je popolnoma varen in okolju prijazen, saj ob ničelnih emisijah žveplovih in drugih nevarnih spojin realno zmanjšuje emisijske vrednosti ogjikovega dioksida.