A.S. Mengeš

Vakumski sončni kolektor VC-30HP

Vakumski sončni kolektor VC-30HP
Vakumski sončni kolektor VC-30HP
Vakumski sončni kolektor VC-30HP
Toplotni zbiralnik in podkonstrukcija VC-30HP
Priključni set VC-30HP