ODPRT je Javni razpis ECO sklada

ODPRT je Javni razpis ECO sklada

30.04.2015 - 00

V mesecu aprilu je ECO sklad objavil razpis  »Javni poziv 29SUB-OB15 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb«.Predmet in namen javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije.

V našem podjetju ponujamo pomoč pri pripravi dokumentacije in pridobitvi nepovratnih sredstev za sledeče ukrepe:

A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi,

B- vgradnja kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso,

Pri vgradnji solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi je višina nepovratne finančne spodbude do 25 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 200 EUR na m2 svetle oziroma aperturne površine sprejemnikov sončne energije in se lahko dodeli za največ 20 m2 sprejemnikov sončne energije na posamezno stanovanje.

 

Za več informacija nas pokličite na telefon 01 3623 023 ali pošljite elektronsko sporočilo na: info@tehnosol.si.