Kogeneracijsko postrojenje - dve novi pridobitvi zelene energije

Kogeneracijsko postrojenje - dve novi pridobitvi zelene energije

25.09.2014 - 00

V podjetju Tehnosol d.o.o. smo v teh dneh uspešno izvedli zagon dveh kogeneracijskih postrojen. Kogeneraciji oziroma obrata za soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE)  na lesno biomaso sta postavljeni v novonastajajočem Biomasnem centru v Medvodah ter v vrtnariji Bilban v Spodnjih Pirničah.

Obe kogeneraciji imata 50 KW električne in 100 KW toplotne moči. Električna energija se oddaja v električno omrežje. Razlikujeta pa se po izrabi toplotne energije. Vrtnarija Bilban bo toplotno enerijo uporabljala za gretje rastlinjakov, v biomasnem centru pa uporabo toplote namenjamo sušenju sekancev.

 

Kogeneracija v Biomasnem centru Medvode je samo začetek večje zgodbe. Že v kratkem bomo začeli s proizvodnjo in prodajo sekancev . Naslednji koraki so dokaj smelo zastavljeni. Poleg proizvodnje sekancev, načrtujemo postavitev peletne linije ter urediti Biomasni center Medvode kot svetovalni center, kjer bo mogoče pridobiti vse informacije o lesni biomasi. Obenem bo v centru obratovala tudi svetovalna pisarna, kjer bomo ponudili svetovalno pomoč na področju sistemov trajnostne tehnologije (sončni kolektorji, PV, toplotne črpalke...). Potencialni investitorji bodo tako na enem mestu pridobili informacije o najučinkovitejši rešitvi s prodročja izrabe obnovljivih virov energije ter drugih trajnostnih tehnologij.

Za pristop k tej investiciji smo se odločili, ker je poslanstvo našega podjetja Tehnosol aktivno izvajati pozitivne spremembe v našem odnosu do rabe naravnih virov. Poleg tega odločitev za investicijo temelji tudi na sprejemu direktive, ki jo je sprejel evropski parlament v letu 2009 in govori o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. V direktivi je določeno, da moramo v Sloveniji do leta 2020 doseči najmanj 25 odstotni delež OVE (obnovljivih virov energije), kar pomeni približno 9 odstotno povečanje (trenutno to pomeni skoraj 2,5% povečanje na letni ravni).

Žal ugotavljamo, da se pristojne službe odgovorne za spodbudo uporabe obnovljivih virov zelo počasi odzivajo na uresničevanje uporabe energije iz obnovljivih virov. Tukaj se čutimo odgovorni kot podjetje in posamezniki, da pripomoremo k pozitivnim spremembam.

Energijsko in ekonomsko dodelani biomasni sistemi ogrevanja bodo v prihodnosti zmogli pokriti večino naših potreb po ogrevanju. Upoštevati moramo tudi dejstvo, da je les podnebju veliko bolj prijazen in trajen v nasportju s fosilnimi gorivi. Prav tako dvigujemo regionalno dodano vrednost glede na čas finančne krize in nezanesljive situacije v državah izvoznicah fosilnih goriv. Kar pa pomeni regionalno energijsko samozadostnost.

Vse, k vas zanima več, vas vabimo, da nas obiščete, pokličete ali pošljete vprašanje po elektronski pošti.