Kontakt

 

Tehnosol d.o.o.
Zg. Pirniče 45d, 1215 Medvode
+386 1 3623 023
                                                                                                             KAKO DO NAS:
Davčna št.:  SI22145931
Matična št.:  2343312                                                                                       https://goo.gl/maps/UjMczV3y1e6G1z1n6
 
Transakcijski računi:
  • SI56 3400 0101 2807 725 (SPARKASSE)
  • SI56 1010 0005 0822 951 (BANKA KOPER)
  • SI56 3300 0000 5208 115 (HYPO BANK)

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter
o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88)
je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov:

Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.
Tbilisijska 96, 1000 Ljubljana
miha.dvojmoc@infocenter.si
+386 31 692 524