Financiranje

Programi in projekti s trajnostno naravnanostjo so v ospredju Evropske in tako tudi Slovenske okoljske (klimatske), energetske in razvojne politike.

V duhu teh ciljev so v okviru različnih finančnih mehanizmov, ki so na razpolago tako za posameznike kot podjetja, zagotovljena številna nepovratna in subvencionirana finančna sredstva. V tekoči finančni perspektivi EU je tako za Slovenijo v različnih evropskih strukturnih in kohezijskih skladih na razpolago vrtoglavih 4,2 milijarde evrov.

V podjetju Tehnosol nudimo pomoč pri pridobivanju sredstev iz centraliziranih (direktnih) in decentraliziranih (slovenskih) programov EU. Kontaktirajte nas in svetovali vam bomo pri:

 

  • izdelavi poslovnega načrta
  • iskanju najustreznejših finančnih virov
  • iskanju konzorcijskih partnerjev
  • pripravi dokumentacije
  • prijavi na razpise

 

Koristne povezave:

 

http://www.ekosklad.si/
http://www.aure.si

http://www.podjetniskisklad.si/

http://www.eu-skladi.si/

http://www.japti.si/

http://www.mg.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/evropska_kohezijska_politika/

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/