Sončni kolektorji - informativni izračun

Podatki o vašem objektu in ogrevalnem sistemu:
Izberite regijo, ki najbolje ustreza lokaciji vašega objekta.
Izberite orientacijo površine kamor bodo montirani kolektorji (navadno orientacija strešne kritine).
°
Vpišite naklon površine kamor bodo montirani kolektorji (navadno naklon strešne kritine).
Število uprabnikov sanitarne vode
Vpišite število članov v vašem gospodinjstvu.
Izberite dosedanjo okvirno porabo tople vode v litrih na osebo na dan. *nizka (varčna raba, varčni pomivalni in pralni stroji, kratkotrajno tuširanje enkrat dnevno) *srednja (raba za povprečno slovensko gospodinjstvo) *visoka (nadpovprečna raba, pralni in pomivalni stroji starejše izdelave, kopanje večkrat tedensko)
Izberite energent glede na trenutni vir ogrevanja sanitarne vode. Če še nimate ogevanja potem pustite polje nespremenjeno.
Izberite tip sončnega kolektorja.
Izberite način ogrevanja v objektu.